Astronomie · PalmOS software · Roosteren · Informatica · Windows software · Natuurkunde · Wiskunde · Meteorologie · Fietsen · Diversen

Roosteren

Aurora
Clusterlijst
Prognose
Docentenlijsten
Docentenroosters
Leerlinglijsten
Tussenuurteller
Intekenen
Mentorindeler
Pakketvergelijker
Diverse
Lidostub
Aeolus

 

Mentor-indeler

update: De laatste versie van de mentorindeler kan nu ook een exportbestand van gegevens maken, zodat ze te importeren zijn in Untis.

 

Mentorindeler is een programma waarmee je leerlingen individueel een mentor kan toewijzen.

Het zou mooi zijn als de mentoren in de Tweede Fase allemaal klassikale vakken doceerden. De werkelijkheid is helaas anders. Vaak wordt eerst gekeken welke docenten geschikt zijn voor het mentorschap en daarna wordt geprobeerd om deze docenten aan leerlingen toe te wijzen.

Je kunt met het programma aangeven welke docenten voor het mentorschap in aanmerking komen en hoeveel leerlingen een mentor maximaal mag krijgen.

Het programma geeft dan voor elke leerling aan hoeveel docenten in aanmerking komen en welke van deze docenten het meest in aanmerking komt om mentor van een leerling te worden.

 

Download hier de handleiding voor meer informatie  

Download (alleen voor geregistreerde gebruikers)

versie 2.2.0

24 augustus 2006