Astronomie · PalmOS software · Roosteren · Informatica · Windows software · Natuurkunde · Wiskunde · Meteorologie · Fietsen · Diversen

Informatica

Algemeen
lesmateriaal 4H/4V
lesmateriaal 5V/5H
lesmateriaal 5H/6V
lesmateriaal: Verdie
PO: Programmeren
PO: Projecten
PO: Werkstukken
PO: CT
PO: Afgerond
tips: Algemeen
tips: Delphi
tips: Delphi (2)
tips: Logo
tips: NSBasic
tips: OpenOffice
links: Software
links: websites
cc: Voorlopig
cc: Voorlichting
cc: Lokaalgeboden
cc: Excursies
cc: Puzzels
Haiti
tips: Small Basic
PO: Programmeren2008
PO: Programmeren2009
PO: Programmeren2010
PO: Programmeren2011
Gamemaker

Afgeronde Programma's & Projecten

 

 

Hieronder vind je programma's en projecten waar leerlingen aan gewerkt hebben.

Het heeft geen zin om de projecten nog eens op dezelfde manier te maken, maar wellicht heb je geweldige alternatieve ideeen. Misschien brengen deze uitwerkingen je op een eigen idee.

 

FTP-Foldercreator

(6 november 2009)

Met dit programma van Jim Driessen kun een een hele serie mappen in één keer aanmaken.

Schrijf de namen van de mappen in een tekst-bestanden en voer de inloggegevens in.

Het programma maakt alle mappen voor je aan!

 

 

einde-van-de-wereld-bol

(26 juni 2009)

 

Bob de Vries heeft in april 2009 deze opdracht gemaakt met Gamemaker. Zijn resultaat kun je hier bekijken.

 

Over een bol rijden naar het eind van wereld duurt een tijdje.

Schrijf een programma waarmee je een punt over een bol kunt sturen met de pijltjestoetsen. Achter het punt blijft een spoor achter.

Met de toetsen A en D kun je de bol draaien.

(Met dank aan Winckel en Eckstein van der Maus).

 

 

 

Tetrominos

(8 mei 2008)

Gerrit heeft zich eind maart 2009 met deze opdracht bezig gehouden. De broncode van zijn programma staat hier. Het kan ook vlakken met pentominos vullen.

Een uitbreiding van het programma kan bijvoorbeeld met de drie manieren van tellen rekening houden.

 

Tetromino's zijn de figuren hieronder. Schrijf een programma dat een vlak van n bij m vierkantjes probeert te vullen met tetromino's. Als n en m even zijn lukt dat met alleen 2x2 tetromino's, maar dat zijn zeker niet alle oplossingen!

Bedenk een manier waarop je die oplossingen kun bewaren.

 

Je kunt bijvoorbeelde omschrijven welke stukjes je gebruikt hebt, waar ze liggen en in welke richting ze gedraaid zijn. Maar je kunt ook afbeeldingen bewaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek of het n bij m vlak met de dezelfde tetromino's ook op andere manieren te vullen is. Of te wel: Tel het aantal manieren!

 

Je hebt dus een nxm vlak op hoeveel verschillende manier is dat vlak met tetrominos te vullen?
 
Er zijn drie manieren van tellen:
 
- alle verschillende manieren tellen als een oplossing
- geroteerde oplossingen tellen als één oplossing
- geroteerde of gespiegelde oplossingen tellen als één oplossing

 

 

Onregelmatig

(29 januari 2009)

Mike heeft begin 2009 aan het volgende programma gewerkt. Zijn uitwerking kun je hier downloaden.

 

Schrijf een programma waarmee je (onregelmatige) werkwoorden kun oefenen, bijvoorbeeld:

 

 

 

tegenwoordige tijd

verleden tijd

voltooide tijd

ik

eet

at

heb gegeten

ik

loop

liep

heb gelopen

wij

slapen

sliepen

hebben geslapen

ik

werk

werkte

heb gewerkt

ik

slaap

sliep

heb geslapen

ik

buig

boog

gebogen

ik

brand

brandde

gebrand

ik

gooi

gooide

gegooid


 

Zet de te oefenen woorden in een tekstbestand werkwoorden.nl en laat het programma daaruit willekeurig een woord kiezen. Denk eraan dat je voor de enkelvoud en meervoud andere vormen hebt. Je zou dat als volgt kunnen noteren

 

ik-eet-at-heb gegeten

jij/je/u-eet-at-hebt gegeten

 

Het programma kiest dan bijvoorbeeld je - hebt gegeten. De andere twee vormen (eet, at), moet de gebruiker dan zelf invullen.

 

In een scorelijst houdt je bij hoe vaak de gebruiker een vorm aangeboden kreeg, en hoe vaak de antwoorden daarvan correct waren.

 

In het bestand willem.score staan dan bijvoorbeeld:

 

ik-eet,5,5

jij-liep,4,2

 

 

annotate -w

Ard heeft begin 2009 aan het volgende programma gewerkt. Zijn uitwerking kun je hier downloaden.

 

Schrijf een programma waarmee je aantekeningen kunt maken op een foto. Denk daarbij aan rechte lijnen, korte teksten en eventueel een extra cirkeltje.

Je kunt de aantekeningen natuurlijk op de afbeelding zelf tekenen, maar het is mooier als je ze los bewaard. Bijvoorbeeld door van de lijnen de coordinaten te bewaren.

 

 

 

 

 

Life -w -p -wm

 

Jeroen Beulen heeft zich in maart 2009 op deze opdracht gestort.

Download hier het programma.

Een deel van de code komt van DelphiForFun.

 

Schrijf het programma (Conway's game of) Life.

Hier vind je een mooie applet en uitleg.

 

 

 

Geld Tellen -w (-p -wm)

 

Maarten Smeijers heeft in april 2009 deze opdracht op een leuke manier uitgevoerd.

Download hier het programma of de broncode.

 

Schrijf een programma (website?) waarmee kinderen kunnen leren rekenen met geld.

Het programma moet een bedrag kleiner dan 50 euro (alleen hele euro's) tonen. Daarnaast staan afbeeldingen van 1 en 2 euro munten en 5 en 10 euro biljetten.

Het kind moet dan van elke muntsoort het juiste aantal aanklikken om zo het juiste bedrag te verzamelen.

Je kunt het programma verfraaien met een oefenmode (bij elke klik wordt het totaalbedrag tot dan toe getoond). Toon een leuke (passende) afbeelding bij het bedrag (Bijvoorbeeld een pop bij 5 Euro, bij 20 Euro een doos blokken etc.)