Astronomie · PalmOS software · Roosteren · Informatica · Windows software · Natuurkunde · Wiskunde · Meteorologie · Fietsen · Diversen

Informatica

Algemeen
lesmateriaal 4H/4V
lesmateriaal 5V/5H
lesmateriaal 5H/6V
lesmateriaal: Verdie
PO: Programmeren
PO: Projecten
PO: Werkstukken
PO: CT
PO: Afgerond
tips: Algemeen
tips: Delphi
tips: Delphi (2)
tips: Logo
tips: NSBasic
tips: OpenOffice
links: Software
links: websites
cc: Voorlopig
cc: Voorlichting
cc: Lokaalgeboden
cc: Excursies
cc: Puzzels
Haiti
tips: Small Basic
PO: Programmeren2008
PO: Programmeren2009
PO: Programmeren2010
PO: Programmeren2011
Gamemaker

Algemene tips

 

 

TIP 1

Extensies zichtbaar maken onder Windows

 

Onder XP:

- Open Deze Computer

- Kies in het menu: Extra > Mapopties

- Kies het tabblad Weergave

- Zet het vinkje voor Extensies van bekende bestandtypen verbergen UIT

 

TIP 2

 

 Een zip-bestand maken

 

 

TIP 3

 Hoe beveilig je een zip-bestand met een wachtwoord?

 

TIP 4

Hoe maak (en verstuur) ik een schermafdruk?

 

Zet de vensters die je wilt laten zien in beeld.

Druk op de knop PrtScrn. Deze staat meestal ergens rechtsboven op het toetsenbord.

De schermafdruk staat nu op het klembord.

Start het tekenprogramma Paint.

Plak de afbeelding in Paint (kies in het menu: bewerken>plakken)

Bewaar de afbeelding (Bestand > opslaan als...)

Start het mailprogramma en voeg de zojuist bewaarde afbeelding als attachment toe.

 

TIP 5

Hoe verander ik het (maximaal) aantal kleuren van een afbeelding?

 

 Kleurdiepte instellen met Irfanview

 

 

TIP 6

Hoe bereken je de afstand tussen twee punten?

Van de twee punten moet je de co÷rdinaten weten (a,b) en (c,d).

 

De afstand r bereken je dan met de Stelling van Pythagoras:

 

  

 

In een programmeertaal bestaat meestal de sqrt-functie (tweedemachtswortel).

Als de kwadraatfunctie niet bestaat kun je ook (c-a)*(c-a) berekenen. Dat is natuurlijk hetzelfde.

 

 

   r = sqrt( (c-a)*(c-a) + (d-b)*(d-b) )

 

Een kwadraat-functie kun je ook zelf maken:

 

   function kwad(invoer:double):double

 

     kwad:=invoer*invoer

 

   end function

 

 

 

TIP 7

Hoe kun je bepalen of een kleine cirkel binnen een grote cirkel ligt?

C is de grote cirkel. c is de kleine cirkel

R is de straal van de grote cirkel C. d is de afstand van het middelpunt van de kleine cirkel c tot het middelpunt van de grote cirkel C. r is de straal van de kleine cirkel c.

Als d+r<R ligt de kleine cirkel binnen de grote. Je kunt zelfs afdwingen dat de kleine cirkel a pixels van de rand C ligt: d+r+a<R.

 

  

Zo kun je ook bepalen of c geheel buiten C ligt. Dat is zo als d-r>R (of met een extra rand d-r-a>R).

 

TIP 8

Hoe bepaal je de afstand van een cirkel tot een verticale lijn?

 

Om de afstand te kunnen bepalen heb je de vergelijking van de lijn nodig (bv. x=3) en de straal r en de co÷rdinaten (xc,yc) van het middelpunt van de cirkel.

De afstand van de cirkel tot de lijn is dan xc-r-x

Bij een horizontale lijn gaat het analoog. De vergelijking van de lijn is dan bv. y=6.

De afstand van de cirkel tot de lijn is dan yc-r-y

 

 

TIP 9

Backups maken

 

 Backups maken met FileSync

 

 

TIP 10

Inspringen

 

Programmeercode wordt vaak veel beter leesbaar als je op een geschikte manier inspringt. Hieronder zie je een aantal voorbeelden in Delphi en Small Basic.

 

De volgende code is correct maar niet zo goed leesbaar:

 


 s1 := Getal1Edit.Text;
 s2 := Getal2Edit.Text;
 try
  x1 := StrToFloat(s1);
 try
   x2 := StrToFloat(s2);

   if x2<>0 then begin
 x3 := x1 / x2;
 s3 := FloatToStr(x3);
 UitkomstEdit.Text := s3;
 end
 else begin
     UitkomstEdit.Text := '';
     showmessage('Kan niet delen door NUL');
 end;

  except
   showmessage ('voer een getal in het tweede invoerveld')
  end;
  except
 showmessage ('voer een getal in het eerst invoer veld')
 end;

 

 

De volgende is qua tekens hetzelfde alleen is nu systematisch ingesprongen.

 

Er wordt twee spaties meer ingesprongen na een try, if, then, begin en except.

Er wordt twee spaties minder ingesprongen na een end.

 


   s1 := Getal1Edit.Text;
   s2 := Getal2Edit.Text;


   try
     x1 := StrToFloat(s1);
     try
        x2 := StrToFloat(s2);

        if x2<>0 then begin
          x3 := x1 / x2;
          s3 := FloatToStr(x3);
          UitkomstEdit.Text := s3;
          end
        else begin
          UitkomstEdit.Text := '';
          showmessage('Kan niet delen door NUL');
          end;

         except
  

           showmessage ('voer een getal in het tweede invoerveld')
         end;


     except
       showmessage ('voer een getal in het eerst invoer veld')
     end;

 

 

TIP 11

23 juni 2012

Python-bestanden op een webserver uitvoeren

 

 

De volgende tip kan je helpen als je een python-script niet aan de praat krijgt op een webserver.

 

1) Maak in Notepad++ (niet kladblok) een nieuw bestand met de volgende code:

 

#!/usr/bin/python

print 'Content-type: text/html'
print ''
print 'Hello, World!'
#Rest of the code here

 

2) Stel in Notepad++ het formaat voor regeleinden in op unix. Kies in het menu: Bewerken > Formaat > Unix-Indeling

 

3) Stel notepad++ zo in dat het de regeleinden laat zien. Kies in het menu voor: Beeld > Niet-afdrukbare tekens > Regeleindemarkering weergeven (er moet een vinkje voor staan).

 

4) Bewaar het bestand onder de naam test.py

 

5) Upload het bestand naar de webserver met Filezilla. Bij het uploaden meldt Filezilla in het statusvak dat het bestand in ASCII-indeling geŘpload werd.

 

6) Klik in Fillezilla met de rechtermuis op het bestand. Kies in het menu voor Bestandsrechten stel bij numerieke waarde 755 in. Klik op Ok.

 

7) open de browser en laad het script. Het pad ziet er bijvoorbeeld zo uit: www.mijnsite.com/pad/test.py.

 

De browser toont de tekst 'Hello, World!'

 

 

8) Als de browser een Internal Server Error pagina laat zien (fout 500) kunnen er een paar dingen fout zijn:

- je hebt 1 van de vorige stappen niet goed uitgevoerd.

- de eerste regel van het script (de shebang-line) moet verwijzen naar een ander pad, bijvoorbeeld: #!/usr/bin/env python   of    #!/usr/local/bin/python

9) Als dit niet werkt moet je toegang hebben tot de server zelf (dat is meestal alleen het geval als je een eigen server hebt). Je kunt dan de fout-log van Apache bekijken om te zien wat er voor foutmelding gegeven wordt.

Anders moet je contact opnemen met het hostingbedrijf.