Astronomie · PalmOS software · Roosteren · Informatica · Windows software · Natuurkunde · Wiskunde · Meteorologie · Fietsen · Diversen

Informatica

Algemeen
lesmateriaal 4H/4V
lesmateriaal 5V/5H
lesmateriaal 5H/6V
lesmateriaal: Verdie
PO: Programmeren
PO: Projecten
PO: Werkstukken
PO: CT
PO: Afgerond
tips: Algemeen
tips: Delphi
tips: Delphi (2)
tips: Logo
tips: NSBasic
tips: OpenOffice
links: Software
links: websites
cc: Voorlopig
cc: Voorlichting
cc: Lokaalgeboden
cc: Excursies
cc: Puzzels
Haiti
tips: Small Basic
PO: Programmeren2008
PO: Programmeren2009
PO: Programmeren2010
PO: Programmeren2011
Gamemaker

Links: Websites

 

 

 

 

Algemeen

Computable

TechEBlog

De geschiedenis van programmeertalen

1GB toen en nu

Air_ray

 

Masterclasses

Webklas

Game development

Hoe win je een spelletje

 

HTML-Scramblers

link1 link2 link3

 

 

non-AI

Alicebot

Vraaghetalice

 

Algoritme

Rotatie

 

 

N S Basic

 

 

Informatie

MinDomo (Mindmap)

 

 

Blogs

HipTechBlog

 

Datacompressie

Huffman-applet

 

 

 

Kleuren

Op kleur zoeken in Flickr

Een prachtige kleurenmixer (met kleuradviezen)

 

User Interfaces

Don't Click it
Jeff Han

Fotozoeker

PDA voor blinden

Userinterface tekenen (Cumulate draw)

 

Webdesign

Thinks not to do

 

Sorteren

Vier algorithmes met uitleg (o.a. in C)

Nog meer algorithmen met java applets

En hier staat nog een mooie

 

 

Games

Blog van Marc Overmars

 

 

 

Modelering

Bomen en planten

Alice (3D graphics)

 

Programmeren

Eclipse

Nassi-Schneider-diagrammen

 

Vervolgstudies

TUe/PUC

 

Algoritmen

Sorteeralgoritmen

 

 

Object georienteerd programmeren (Java)

Karel Robot